Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku

Množstvo
Spolu

0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.

Spolu za produkty: (s DPH)
Príplatkové služby: (s DPH) 0,00 €
Spolu za doručenie: (s DPH) Doručenie zdarma!
Spolu (s DPH)
Pokračovať v nákupe Pokračovať

Súhlas so spracovaním osobných údajov 1. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky udeľujete súhlas spoločnosti Artline Slovakia s.r.o., so sídlom Záhumenská 2009/46, Trenčín, IČO: 46951504, IČ pre DPH: SK2023664148, e-mail: obchod@raj-matracov.sk, tel: 0908 677 338 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“), spracovávala tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresu, e-mail a telefónne číslo.

 1. Meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo budú spracované za účelom: zaslania hodnotenia obchodu spoločnosti Heureka.sk, zasielania ponúk tovaru. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu 3 rokov.

 2. S vyššie uvedeným spracovaním udelujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo odkliknutím políčka nesúhlasím v tele Vám zaslaného e-mailu.

 3. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade súhlas udelený v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 4. Osobné údaje Prevádzkovateľ poskytne nasledujúcim sprostredkovateľom: Heureka.sk

 5. Vezmite prosím na vedomie, že podľa GDPR máte právo:

 • na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získaťprístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v čl. 15 GDPR;

 • na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ďalej s prihliadnutím na účel spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutie dodatočného prehlásenia podľa čl. 16 GDPR;

 • na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočívá v tom, že Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré se Vás týkajú, hneď ako nebudú potrebné pre účely vymedzené vyššie či hneď ako odvoláte poskytnutý súhlas so spracovaním a nebude existovať žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie (viď čl. 17 GDPR);

 • na obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípadoch vymedzených v čl. 18 GDPR;

 • na prenositelnosť údajov podľapodmienok čl. 20 GDPR;

 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR.

 1. V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov máte právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom a môžete k nemu podať sťažnosť.